CLIMA

Thermisch isolerend voor energiezuinig bouwen.

THERMISCHE ISOLATIE & ENERGIE

Dankzij de gedetermineerde thermische geleidbaarheidswaarden van het ClimaSono blok (www.epbd.be) wordt ruimschoots voldaan aan de U Max EPB van 0,24W/m²K voor een muur. De gebruikte isolatiematerialen in de muuropbouw bepalen uiteraard – net zoals bij eventueel andere bouwstenen – in hoge mate deze waarde.

Om die reden focussen we ons dan ook op de cruciale EPB parameters en de sterke punten van het ClimaSono bouwblok: enerzijds de energetische prestaties (Ew, Es en K) en anderzijds de thermische inertie. Een ClimaSono referentiemuur voldoet ruim aan de voorgeschreven EPB eisen voor K, Ew en Es, met een verbruik van verwarming vergelijkbaar met muren opgetrokken in zogenaamd beter isolerende bouwblokken (bv. cellenbeton, isolerende snelbouwsteen …).

Temperatuurschommelingen

Bij het ontwerp van een gebouw of woning spelen heel wat factoren een belangrijke rol. Naast esthetische en praktische eisen zijn regendoorslag en warmteverlies aspecten waarmee ook rekening dient te worden gehouden. Een geïsoleerde spouwmuur is hiervoor de klassieke oplossing. Het opvangen van temperatuurschommelingen is minder evident. Een wand met ClimaSono bouwstenen doet dat prima.

 

De indicator voor oververhitting is een bepalende factor. Het is gebaseerd op overtollige genormaliseerde warmtewinst en is gebaseerd op

• de thermische inertie van het gebouw

• de verhouding tussen winsten (solair en intern) en verliezen (door transmissie en ventilatie

Een schommeling van de buitentemperatuur van 22° C leidt zeven uur later tot een temperatuurfluctuatie van amper 2° C

Een schommeling van de buitentemperatuur van 22° C leidt zeven uur later tot een temperatuurfluctuatie van amper 2° C

Energiereservoir

Bij schommelingen van de buitentemperatuur treedt een ClimaSonowand op als energiereservoir. Zo is hij in staat warmte te accumuleren bij temperatuurstijgingen en deze af te staan wanneer het plots kouder wordt.

EPB: inzet van massieve constructiedelen

Massief > 100 kg/m²

Vol ClimaSono blok (14 cm x 1300 kg/m3 MV beton → 182 kg/m²

Zelfs bij holle blokkenv→ 118 kg/m²

Deze richtwaarde kan niet worden bereikt met een cellulaire of lichte, houten structuur!

Thermische inertie & oververhitting
 • Optimaliseert de voordelen van zonne-energie én reduceert het verbruik van de verwarming (en dus ook de factuur)
 • Vermindert het energetisch verbruik voor verwarming met 2 tot 15%
 • Vermindert interne temperatuurschommelingen
 • Zwakt temperatuurpieken af en kan zelfs klimatisatie (vooral overdag) overbodig maken
 • Dringt de energie – nodig om te verkoelen – tot 50% terug
 • Haalt het beste uit warmtebronnen met lage temperatuur (warmtepomp, zonneboiler)
 • Reduceert de CO2 uitstoot

 

Hoewel het ontwerp van een energiezuinig gebouw ervoor moet zorgen dat het weinig energie verbruikt voor verwarming, mag het risico op oververhitting niet worden onderschat. Want in dat geval zullen bewoners hun toevlucht nemen tot een actief verkoelingssysteem, evenzeer een grootverbruiker van energie. De ClimaSonoblok fungeert als een reservoir (of buffer) tijdens de koudere periodes, waarbij gebruik wordt gemaakt van gratis warmtewinsten, zoals zonnestraling en de bewonerswarmte, deze energie wordt opgeslagen en later op de dag weer vrijgegeven. Omgekeerd is het vermogen van ClimaSono om ‘s nachts af te koelen en deze koelte gedurende de dag in het gebouw vrij te geven, een consistente manier waarop het kan bijdragen aan thermisch comfort tijdens de zomer.

 • Steeds strengere eisen voor de U-waarden van de verschillende schildelen
 • Steeds meer aandacht aan luchtdichtheid
 • Warmte wordt steeds meer verondersteld om
  binnen te blijven – Zomer en winter

Hoe strenger de U-eisen en hoe strenger de eisen op E-niveau, hoe moeilijker de warmte in de zomer kan ontsnappen. Het risico op oververhitting is dan reeël.

 

Om het risico op oververhitting te beperken, kan de ­architect spelen met verschillende factoren (bv. glasoppervlakten ­verminderen) maar vooral de thermische inertie verhogen. De indicator voor oververhitting is gebaseerd op enerzijds de thermische inertie van het gebouw en anderzijds de verhouding tussen warmtewinst (intern en via de zon) en warmteverlies (door transmissie en ventilatie).

 
Andere gevolgen
 • De overgang van ‘minder zwaar’ naar ‘licht’ heeft niet alleen invloed op het risico tot oververhitting maar heeft ook als gevolg dat zowel Ew als Es niet langer conform zijn.

 • Zelfs als de UMax en Ew (of zelfs het K-level) ­conform zijn, is gebleken dat de thermische inertie van ­cruciaal belang is om het risico op oververhitting te ­minimaliseren. Dit beïnvloedt immers de totale ­kostprijs van het gebouw omdat aanvullende ­maatregelen zoals zonnewering of (nachtelijke) ­ventilatie nodig zijn.
Samengevat

Niet alleen de energieprestaties van het bouwblok
zijn doorslaggevend bij de keuze voor het ClimaSono
bouwblok maar ook :

 • economisch voordelig
 • hoge draagkracht
 • licht metselwerk
 • thermisch isolerend
 • thermische inertie
 • uitstekende akoestische eigenschappen